Writings.

 1. Reducing dtype size of a Numpy/Pandas array python data-science contribution
 2. docker-machine error with virtualbox: server misbehaving contribution linux IT programming
 3. Solution for Redmi's audio playback bug contribution
 4. Podnikání OSVČ (vedlejší činnost 2016) - zahájení a daně contribution experience
 5. Randomly choose N records from MongoDB data-science contribution programming
 6. Backup, verify, restore with duplicity IT
 7. Remote and Local SSH tunneling easily IT linux
 8. ownCloud on Archlinux IT contribution linux
 9. Accommodation in Lund for international students lund
 10. Švédsko mýma očima? (Lund #9) experience contribution lund
 11. Ceny ve Švédsku contribution lund
 12. Žebráci, imigranti a terorismus experience lund
 13. Co jsem se tu dozvěděl od Erasmáků experience contribution lund
 14. Jak často UPC mění (ne statickou) IP adresu IT
 15. Get all POST and GET requests using tshark IT contribution programming
 16. Set up and secure a Linux server from scratch IT linux contribution programming
 17. Export debts from Splitwise.com contribution python programming productivity
 18. Hosting my friends, Ystad, Ales stones and Malmo visit contribution experience lund
 19. Fifth week in Lund (Lund #7) contribution experience lund
 20. Why I prefer Django over Rails (and beginners should too) IT programming python
 21. Exporting tasks from Wunderlist to Todoist using Python IT python programming productivity
 22. Státní závěrečné zkoušky na FJFI z MINF school
 23. Review of CyanogenMod 12.1 on Xiaomi Redmi 1s IT contribution
 24. Results of SUSA11 in Lund (Autumn 2015) IT
 25. Stability of Raspberry Pi B as a webserver 24/7 IT contribution
 26. Fourth week in Lund (Lund #6) experience contribution lund
 27. Third week in Lund (Lund #5) experience lund
 28. Jak se dostat do Lundu a co tu vlastně lze vidět contribution lund
 29. Second week in Lund (Lund #4 - CZ) experience lund
 30. First week in Lund (Lund #3) experience lund