Writings.

 1. Reducing dtype size of a Numpy/Pandas array python data-science contribution
 2. docker-machine error with virtualbox: server misbehaving contribution linux IT programming
 3. Solution for Redmi's audio playback bug contribution
 4. Podnikání OSVČ (vedlejší činnost 2016) - zahájení a daně contribution experience
 5. Randomly choose N records from MongoDB data-science contribution programming
 6. Backup, verify, restore with duplicity IT
 7. Remote and Local SSH tunneling easily IT linux
 8. ownCloud on Archlinux IT contribution linux
 9. Accommodation in Lund for international students lund
 10. Švédsko mýma očima? (Lund #9) experience contribution lund
 11. Ceny ve Švédsku contribution lund
 12. Žebráci, imigranti a terorismus experience lund
 13. Co jsem se tu dozvěděl od Erasmáků experience contribution lund
 14. Jak často UPC mění (ne statickou) IP adresu IT