~ read.

Erasmus na ČVUT

Zahraniční výjezdy na ČVUT (Erasmus i BD)

Rád bych schrnul své poznatky o organizaci zahraničních výjezdů na ČVUT. Všechny informace se týkají roku 2014, kdy jsem výjezd začal zařizovat včetně roku 2015, kdy jsem vyjel do Švédska a vrátil se v roce 2016. Přístup, podmínky a organizace celkově se mění, tudíž to co se tu dozvíte již nemusí být aktuální! Všechno popisuju ze zkušenosit z FJFI, na jiných fakultách se to může malinko lišit.

Nejdříve řeknu něco o rozdílu bilaterálních dohod a programu Erasmus+ (zkráceně Erasmus). Pak nějaké technikálie a nakonec zhodnotím přístup všech zúčastněných. Nebudu tu popisovat svůj pobyt jako takový, spíše organizační věci pro potenciální zájemce o Erasmus.

Bilaterální dohody vs Erasmus+

Je rozdíl mezi tím, zda vyjíždíte v rámci programu Erasmus (to je na Evropské univerzity) a nebo do mimoevropských destinací. Tomu druhému se říká bilaterální dohody. I přestože se někteří snaží o sjednocení pod jednu kancelář, oboje dvoje řeší jiní lidé a jiné skupiny. Naštěstí jsou alespoň v jedné kanceláři.

Oba dva programy (BD i Erasmus) sdílí jazykový test, který je povinný pro všechny pokud nedoložíte, že daný jazyk opravdu ovládáte (například jste v tom jazyce už studovali na střední).

Dle výběru školy a programu vám bude přiřazena něco jako jednací osoba či organizace. V případě BD to bude rektorát (RČVUT). V případě Erasmu záleží na tom, zda univerzita, na kterou budete vybráni, má smlouvu přímo s fakultou a nebo s celou univerzitou přes ČVUT. V prvním případě pak bude tou jednací organizací fakulta (a váš fakultní organizátor) a v druhém RČVUT (RNDr. Mrkvičková).

Podmínky přijetí

Vaše fakulta bude mít pravděpodobně vlastní podmínky toho, abyste se mohli hlásit na program Erasmus. V našem případě to bylo například alespoň C [stupidita #1 - jsou různé úrovně jazyka, nemůžete vyrazit dříve, než v posledním semestru, protože před tím zkouška není] z daného jazyka a pak určitý průměr (asi <2.1).

BD i Erasmus vyžadují pouze jeden jazykový test pro oba programy. Každý ale vyžaduje svůj vlastní pohovor [stupidita #2 - proč!?].

Pohovory byly poměrně jednoduché, ale hodnocení pravděpodobně dost přísné (alespoň co se týká Erasmu - tam jsem viděl výsledek). Pokud jste schopni komunikovat téměř o čemkoliv, ale děláte chyby, jste někde na hranicí průlezu.

Pokud splníte spodní hranice ze všech požadavků, proběhne nominace. Pravděpodobně dostanete jednu ze svých 3 vybraných škol. Pokud ne, je vám nabídnuto to, co zůstalo neobsazeno. Je tedy hodně pravděpodobné, že to vyjde :) .

Výběr a uznání předmětů

Po výběru školy si musíte vybrat předměty, které budete na zahraniční univerzitě studovat. Tyto předměty vám musí uznat vedoucí vaší katedry a posléze studijní proděkan. Uznat znamená, že vám přislíbí udělení určitého počtu kreditů, splníte-li dané předměty. V celku to musí být alespoň 20 kreditů (to je zkrátka povinnost). To odevzdáte na rektorátu, kde už je kromě splněného limitu 20 kreditů nic moc nezajímá. Ve výběru jste tak trochu sami - je na vás si najít sylaby a pak si to obhájit u vedoucího a proděkana. Pokud byste daný limit nesplnili, pak by to znamenalo, že musíte vrátit poměrnou částku grantu chybějících kreditů (příklad: máte zapsaných 24 kreditů, neudálte předmět za 6 kreditů, máte tedy jen 18 kreditů. Musíte vrátit 2/20 z celkových peněz, co jste dostali).

Kritika

  1. ECTS kredity, tedy European Credit Transfer System, které mají mít všechny fakulty v Erasmu a mají zajistit rovnocenost, nejsou... ehh... rovnocené. Jste naprosto odevzdáni do rukou vedoucích vašich kateder a proděkanů, kteří na vás nemusejí mít čas a nebo mají bláhovou představu o tom, jak hrozně jednoduché to v tom zahraničí je...
  2. Na rektorátu budete pravděpodobně jednat s paní Mrkvičkovou. Nemohu říct, že by mi její přístup vyhovoval. V porovnání s přístupem například se slečnou Spurnou, která už na rektorátu nepracuje, je to otřesné. Nepřipadal jsem si jako klient, ale jako kdybych otravoval... Navíc když udělá chybu, ani to nepřizná. Dva příklady:
    • Jel jsem na BD i na Erasmus s RČVUT dohodou. Na internetu byly informace o tom, že jeden test pro BD i Erasmus stačí a že na BD je potřeba udělat pohovor. V pořádku jsem šel na test, napsal jsem ho, šel jsem na pohovor ma BD s tím, že vše je vyřízeno. Pak mi ale přišel email, že příští týden mám být na pohovoru na Erasmus. Přitom nikde nic nebylo a to ani na internetu! Volal jsem Mrkvičkové, která na mě byla neskutečně nepříjemná. M: Já vím, že to na netu není, ale já to říkala na testech! To jste neposlouchal! D: Já jsem byl na testech na BD, kde jste nic takového neříkala! M: Já to ale nebudu speciálně říkat na testech na BD, jste si to měl zjistit! Jak jsem si to asi zatraceně měl zjistit? Nemá to snad být na internetu? Mám si raději pro jistotu volat abych se ujistil, že z nekončně mnoha možností jedna neexistuje?
    • Mnohem vážnější věc se však stala tehdy, když jsem byl připuštěn na univerzitu do Lundu, kde semestr začínal už 1. září. Moje bakalářské státnice byly ale až v 9. září. To, že je to problém, jsem zjistil u podpisu finanční dohody. Tam mi Mrkvičková řekla: To je chyba nominace! To vám vůbec nemělo být dovoleno! Kdo je vaším koordinátorem? To bude jeho problém! Když jsem jí řekl, že vyjíždím s nima, najednou to byla chyba moje...