~ read.

Automatické přihlašování autobusů Student Agency

Často jezdím autobusy společnosti Student Agency. Notoricky si nestíhám kupovat jízdenky dřív, než pár dní před odjezdem. Nicméně občas se někdo odhlásí a je tak možné získat místo i později.

Napsal jsem si proto jednoduchý skript, který toto řeší za mě. Stačí zadat číslo a heslo kreditové jízdenky, URL adresu spoje, kterým chcete jet, rozpětí od kdy do kdy chcete jet a email, na který vám bude zasláno číslo sedadla, bude-li registrace úspěšná. Funguje s prohlížeči Firefox, Chrome a PhantomJS.

Skript je napsaný v jazyce Python a jediná závislost je knihovna selenium. Testováno s Python 3.4 a selenium 2.45

Jedná se zatím o nepěkný špagety kód... V budoucnu ho samozřejmě upravím, ale nevím, kdy se k tomu dostanu.

Příklad:

python SAreserv.py -u https://jizdenky.studentagency.cz/Booking/from/PR/to/KVTE/tarif/CZECH_STUDENT_PASS_26/departure/20150522/retdep/20150520/return/false/ropen/false/credit/false/class/2\?6\#search-results -c 2622334119 -p my_password -f 13:30 -e 16:30 -r my_email@gmail.com 

Zde je možné kód stáhnout:

# Process arguments
args = parser.parse_args()

def sendni_allert(body, user, passw, fromaddr, recipient): 
  # Odesle email na danou adresu
  import smtplib
  server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')
  server.ehlo()
  server.starttls()
  server.login(user,passw)
  message = "Subject: SA volne misto\n\nJak to vypada:\n {0} ".format(body)
  server.sendmail(fromaddr, recipient, message)
  server.quit()

### NASTAVIT PRIHLASOVACI UDAJE DO GMAILU, ZE KTEREHO SE INFO ODESLE ###
gm_username = "eraschecker" 
gm_password = 'smecpi123' 
gm_fromaddr = 'eraschecker@gmail.com'

from selenium.webdriver import Chrome 
from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException

from time import sleep 
from selenium.webdriver import PhantomJS, Firefox, Chrome 
chsdr = dict( 
      zip(
      ("chrome", "firefox", "phantomjs"), 
      (Chrome, Firefox, PhantomJS)
        )
      )


dr = chsdr[args.driver]() 
dr.get(args.login_url)

def login(): 
  number = dr.find_element_by_css_selector('#login_credit')
  number.send_keys(args.credit_numb)

  passwd = dr.find_element_by_css_selector('#pwd_credit')
  passwd.send_keys(args.passwd)

  dr.find_element_by_css_selector('#id1c').click()

login() 
dr.get(args.url) 
sleep(2) 
casob = [i.text.split("\n")[0] for i in dr.find_elements_by_css_selector( 
      'div[class~="routeSummary"]')]
fwn = casob.index(args.first_wanted) 
lwn = casob.index(args.end_wanted) 
dr.find_element_by_css_selector( 
    "div[class='nav_button'] > button[class='button']").click()

def book(elem): 
  elem.find_element_by_class_name("col_price").click()
  sleep(2)
  dr.find_element_by_css_selector(
    "div[class='nav_button'] > button[class='button']").click()
  sleep(1)
  seat = dr.find_element_by_css_selector("div[class='seat selected']").text
  print(seat)
  try:
    dr.find_element_by_css_selector("button[name='buttonContainer:createAndPayTicketButton']").click()
  except NoSuchElementException:
    dr.find_element_by_css_selector("button[name='buttonContainer:createTicketButton']").click()

  return(seat)


cont = True 
while cont: 
  busy = dr.find_elements_by_css_selector(
      'div[class~="routeSummary"]')[fwn:lwn+1]

  busyOccup = [int(i.text.split("\n")[3]) for i in busy]
  print(busyOccup)
  for ix, (seats, elem) in enumerate(zip(busyOccup, busy)):
    if seats == 0:
      pass 
    elif seats != 0:
      cont = False # end while
      misto = book(elem)
      #print("Zarez: ", misto)
      sendni_allert("Zarezervovane misto: {0}".format(misto), 
             gm_username, 
             gm_password, gm_fromaddr, args.recipient)
      break

  sleep(args.sleep_time)
  dr.refresh()