~ read.

Numerologie a výklad karet je podvod (+ audio záznam)

V tomto článku bych se rád zamyslel nad zkušeností mého kamaráda (říkejme mu třeba Petr), který navštívil numeroložku.

Online záznam zde

Důvod Petrovi návštěvy

Není to žádný a apriori skeptik, spíše se snaží uvažovat rozumně a pokud možno objektivně. Jeho sestra navštívila kamarádku, která měla skvělou zkušenost s jistou numeroložkou a kartářkou (dále ji v textu budu říkat třeba Marta). Poradila jí údajně mnoho zajímavých věcí jak vést svůj život, kdy dosáhne životního vrcholu, bez předchozích znalostí zjistila souvislosti v rodině, vztahy...

Numeroložka/kartářka Marta není žádnou začátečnicí. Je to žena v pokročilém věku, která si přivydělává výkladem karet a numerologií. Sestřina kamarádky k ní také nešla náhodou - měla skvělá doporučení od jejích kamarádek (průměrného věku kolem 40 let), které si Martu nemohli vynachválit.

Petr se se svou sestrou nemohl shodnout na tom, jak moc důvěryhodné informace Marta mohla kamarádce poskytnout a zda to nejsou jen plané výmysly. Rozhodl se tedy, že za Martou vyrazí sám a zjistit co a jak.

Petrova příprava

Petr není žádný amatér - na experiment se řádně připravil jak se sluší a patří. S Martou před setkáním komunikoval jen přes SMS, nikdy neuvedl své jméno a raději ani to, že je to muž. Tím eliminoval možnost toho, že by si o něm mohla Marta najít něco ještě před setkáním (Google, Facebook, škola...).

Pochopitelně také vyslovil hypotézu a řekl si o sobě nějaká fakta, aby si zpětně nic .

Proč se zdá, že to funguje

Prakticky všechny chyby plynou ze známých systematických chyb, kterých se dopouštíme při uvažování. Tyto a další jsou skvěle popsány v knize od Daniela Kahnemana - Myšlení rychlé a pomalé. Všechny z uvedených problémů lze v knize najít i se zdroji a množstvím experimentů, které tyto chyby dokazují.

Selektivní paměť

: Máme mnohem větší tendenci si z informací zapamatovat jen to, co se nám hodí a zbytek zkrátka zapomenout. To s evolučního hlediska dává smysl - pokud je naše doměnnka správná, nemá cenu si pamatovat zbytečnosti. Problém je, když je naše domněnka špatná (například to, že Numerologie funguje) - pak si pamatujeme hlavně věci, které tuto domněnku potvrzují a zapomínáme ty, které jdou proti. Proto se může zpětně zdát, že toho o nás šarlatán věděl hrozně moc - zkrátka si tipuje a my si zapamatujeme ten správný typ.

Recyklace již sděleného

: Často šarlatán pouze recykluje to, co mu již bylo sděleno - někdy přímo i nepřímo. Nám se to pak jeví jako nová informace. Například jí řeknete, že nejste jedináček a ona už bude mluvit o vašich sourozencích. Mozek ví, že informaci "Nejsem jedináček" už sdělil, ale informace "Mám sourozence" se jeví jako informace nová (ačkoliv je odvoditelné s předchozí).

Tipování nejpravděpodobnějších případů

: Klientela šarlatánů je poměrné stálá a existují jisté prototypy lidí. S informace "Mám práci na plný úvazek." se dá s velkou pravděpodobností odvodit, že už nestuduji. Žena kolem 40 let je pravděpodobně vdaná. Máte-li 1 sourozence je 50% pravděpodobnost toho, že jste starší apod. Dost informací o sobě dáváme i tím, jak se oblékáme, co máme kolem krku, jaké máme auto, hodinky, mobil (z toho lze usoudit společenské postavení a tudíž se dají tipovat běžné problémy pro danou třídu), z toho jak mluvíme (spisovně, žargon, přízvuk...), jak působíme (nervozita, podřazené postavení...)

Hledání kauzálních, koherentních vysvětlení

: Lidé jsou skvělí ve spojování souvislostí. Mnohem lepší než kterýkoliv doposud zkonstruovaný stroj či program. Problém je, že jsme schopni spojit i věci, které spolu nesouvisí. Navíc, jak se ukazuje, naše představa světa je taková, že je hezky spojitý, koherentní a bez velkých skoků - zkrátka podceňujeme roli náhody. Plno věcí jsme schopni napasovat i na něco, co je hodně kostrbaté - ale zkrátka ořežeme to, co se nehodí a je to.

Vágní předpovědi

: Předpovědi šarlatánů jsou často tak vágní, že zkrátka pasují na vše a je téměř jisté, že se stanou. Můžete je říct bez výkladu karet komukoliv a stejně je vysoce pravděpodobné, že se stanou. Mezi Takové patří například předpovědi typu:

-  Do vašeho života vstoupí muž/žena.
-  Budete mít zranění.
-  Do 5 let ve vašem životě nastane zlom.
-  Máte nějaký problém.
-  Máte nějakou otázku.
-  Ve vašem vztahu je problém.
-  Ve vašem vztahu je problém, o kterém nemluvíte.
-  apod.

Příjemné myšlenky

: Snad každý rád slyší, že je úspěšný, krásný, cílevědomý a že ho čeká báječný život. To je jeden z důvodů, proč člověk navštěvuje šarlatány - je to kamarád, který mu tyto hezké myšlenky poskytne (ovšem za úplatu...). Šarlatáni se vyhýbají nebezpečným tvrzením o neštěstí lidí.

Pocit tajemna

: Lidé jsou přitahování tajemným a mystickým světem magie. Mezi šarlatánské zvyklosti tedy patří i tento pocit navozovat. Mají často speciální propriety (kyvadla, části těl zvířat a lidí, amulety, kameny až šutry...). Mezi řečí se objevují taková moudra jako:

-  Všechno souvisí se vším
-  Za všechno jsme zodpovědní sami
-  apod.

Hypotéza je tedy taková, že Marta volí odpovědi (vědomě či nevědomě) tak, aby byli co nejhůře průkazné. Plno věcí zkrátka hádá a je už z počátku velká pravděpodobnost toho, že něco z toho vyjde a pokud ne, klient to stejně zapomene. Většina věcí jak tak vágní, že se zkrátka za nějaký čas dají napasovat na téměř cokoliv. Klient zapomene na věci, které byly předpovězeny špatně.

Chybné argumenty

Když to ničemu neškodí, proč ji nenavštívit? Čemu to může ublížit?

 • To, že to ničemu neškodí, není tak úplně pravda. Návštěva podobných subjektů vás většinou vyjde na pěkný balík. Marta si bere 300 Kč/hodina a to patří mezi ty nejlevnější. V Praze není výjimkou cena kolem 1500 Kč/hodina.
 • Další problém je však mnohem vážnější. Předpokládejme, že sdělená fakta jsou pouze plané řeči (a existují relativně přesvědčivé důkazy, že tomu tak je) a Marta bude klientovi dávat na základě nich rady. Pokud se jimi člověk bude řídit, mohou mu uškodit! Je to jako kdybyste chtěli matematikovi radit u řešení složité rovnice, když víte pouze jeho jméno a o matematice nevíte vůbec nic. Nebo zkuste řídit auto ve městě, pokud neznáte dopravní předpisy a značky.

Nikdy nemůžeš 100% vyvrátit, že to nefunguje!

 • Souhlasím. Nic v životě ale není na 100% a pokud mluvíme o tom, že jsme si něčím jistí, pak tím zkrátka myslíme, že přisuzujeme velice vysokou pravděpodobnost tomu, že tomu tak je. Tento argument, s radostí používaný kdekoliv se vyskytuje něco záhadného (šarlatáni, léčitelství, výklad karet...) je naprosto k ničemu. Například nikdy nemůžete vyvrátit, že zítra na zemi nespadne slunce - a stejně jste schopní říct, že je to hloupost. Pokud byste to s tímto argumentem mysleli vážně, pak byste se pohybovali v prostoru nekonečně mnoha blbostí, které můžou kohokoliv napadnout. Proč nevěříte, že nám vláda vymývá mozky tím, že nad námi létají letadla? Proč nevěříte tomu, že dát si pod postel zkroucený klacek vás vyléčí od bolesti zad? Vždyť to nemůžete vyvrátit...
 • Nevyvratitelnost není důkaz pravdivosti a spolehlivosti. Mimochodem, to je to, čím se věda liší od těchto šarlatánských domněnek - teorie je ve vědě užitečná jen tehdy, je-li vyvratitelná.

Magie není něco, co by šlo vysvětlit běžným chápáním.

 • Souhlasím (bez ohledu na to, jestli magie existuje či co to je). Ale to neznamená, že se na její produkty a její chování nedají aplikovat metody typu experiment a rozumného uvažování.

Petrova návštěva a audionahrávka

Celý průběh si můžete poslechnout na audionahrávce. Byly pouze anonymizovány hlasy, vymazané pauzy a dvakrát bylo vloženo vysvětlení - Petr si totiž nepamatoval data narození svých příbuzných a své přítelkyně - musel jim telefonovat, aby je zjistil. To je z nahrávky vypuštěno (a okomentováno přímo v ní). Dále jsou zašuměná místa, kde zazněla informace o jménu, datu narození a nebo nějaké jiné informace ohledně osob zmíněných v nahrávce. Dále byla vymazaná tichá místa, kde se nic nedělo (Marta například něco psala). Jinak je nahrávka tak jak byla natočená.

Nahrávku si můžete stáhnout a poslechnout zde. Její kvalita je dost pochybná a hlasitost dost proměnlivá, ale kdo má zájem, určitě se jí rozumět dá.

Petrův komentář ke zkušenosti

Poprosil jsem Petra o shrnutí své zkušenosti a tady je jeho vyjádření. Použil na moji žádost také jméno Marta, jinak je to bez mé korektury..

Petr

Po příchodu k Martě jsem se představil a řekl jí, že tam jsem na doporučení mé kamarádky. Byla poměrně překvapená, že jsem kluk a navíc takto mladý - dle všeho je zvyklá na ženy od cca 20-50 let.

Chtěl jsem se vyhnout tomu, že jí budu sdělovat nějaké informace dříve, než je sama řekne. Proto jsem byl spíše pasivní. Neříkal jsem jí hned informace o tom, když se se svým tipem netrefila - chtěl jsem, aby to zkoušela dál.

V průběhu seance Marta nejdříve použila numerologii - kreslila jakési 3x3 mřížky a do nich nějaká čísla, která dostala z data narození. Potom na nich vyznačovala nějaké čáry (kterým myslím říkala roviny). Dle toho usuzovala nějaké věci. Prakticky ale ani jednou se pořádně nestrefila:

 • Například moje matka je údajně nějaká pedantská fúrie - já ani nikdo z mé rodiny ani přátel ji takto nevidí.
 • Z toho prý plyne moje podřazenost nad ženami - hledám prý silné a dominantní ženy, jako je má matka. Většina mých přátel mě popisuje jednoznačně více dominantnějšího než průměr. Má partnerka a mí přátelé si to o mém partnerském vztahu myslí taktéž. Opět tedy silně mimo.
 • Že se snažím stále zalíbit své matce a že se bojím obhájit a říct svůj názor - s tímto prostě nesouhlasil nikdo, kdo mě zná...
 • Řekl bych, že to bylo tím, že jsem tak působil na té seanci. Jako zamlklý, uťápnutý, nesebevědomý mladík (proč bych tam jinak chodil).
 • S mým otcem jsem měl mít nějaký problém (dle toho, že jsem si nepamatoval jeho datum narození). S mým otcem mám skvělý vztah - vážím si ho, záleží mi na něm a nejsem si vědom, že bych s ním měl nějaký problém (ani on).
 • O mé přítelkyni na konci seance několikrát hádala a vůbec se jí to nedařilo (nepracovala, studovala atp.)

A ano, několikrát se, jak je slyšet, strefila. Ale ne více než díky planému hádání.

Po numerologické části přišel výklad karet. Karet byly tři různé balíčky. Nejdřív jsem vytáhl jednu z úzkého balíčku. Už si nepamatuji, co přesně znamenala (jako vše je to když tak v nahrávce). Je zajímavé, že k této kartě nic dalšího prostě neřekla - nehodila se...

Poté následovala asi nejdelší část - z balíčku (tarotových?) karet se vytahovalo po myslím že sedmi kartách. Ty se vždycky otočili a pak se z toho něco usuzovalo.

Několikrát jsem byl překvapen, jaká je náhoda, že tam tato karta zrovna je, to se opakovalo několikrát. Jeden příklad za všechny:

 • Otočila se karta a na ní muž se zlomenou nohou
 • M: "Vy jste měl zranění."
 • P: "Ano, pravou nohu."

Po seanci jsem si ale uvědomil, kolik karet tam bylo a kolikrát jsem tahal. Jestliže měl balíček kolem 50 karet a já jsem asi 10-krát tahal po sedmi kartách, není tak nepravděpodobné, že bych si kartu nevytáhl. A kdyby ne tuto, pak nějakou jinou, ke které se dá říci i něco konkrétnějšího. V průměru jsem každou kartu viděl alespoň jednou. Ze sedmi karet se Marta vždy věnovala hlavně jen pár (ostatní třeba jen přečetla, aby se neřeklo) - opět to, co se hodilo.

Potom, co jsem odešel jsem si nahrávku pouštěl - sám jsem byl překvapen, kolik věcí jsem si neuvědomil a kolik jsem stihl zapomenout.

Jinak to bylo celkem zábavné, ale trapné. Marta seanci neustále prokládala takovými esoterickými bláboly.

Také bych neměl pocit, že by Marta vědomě podváděla. Dle mého osobního dojmu (a tedy nic, na co by bylo nutné dávat moc váhy) je o svých schopnostech skutečně přesvědčená, ačkoliv je to jen snůška hloupostí.

Závěrem

Petrova zkušenost a její důkaz (nahrávka) jasně mluví proti tomuto pochybnému řemeslu. Rozhodně není zázračným a jednoznačným důkazem toho, že všichni šarlatáni jsou blázni, ale jsou to cenné informace a rozhodně nejsou pro věrohodnost šarlatánu pozitivní.

Mé doporučení a názor? Kdybych měl potřebu se ptát na složité otázky v mém životě, místo k šarlatánovi bych zašel za mým kamarádem, který o mně a o mém prostředí ví mnohem více, než úplně cizí člověk. Je ovšem tak dobré přátele, kteří jsou k nám upřímní, opravdu mít. To že je to zdarma je tu momentálně nepodstatné (za cenou informaci k mému životu bych klidně zaplatil - vizte vzdělání :) ), ale je mnohem pravděpodobnější, že bude mít lepší radu, než právě šarlatáni.