Tag: school.

  1. Academia people are terrible programmers programming school
  2. Státní závěrečné zkoušky na FJFI z MINF school